MITZPE RAMON

מצפה רמון - עיר עתיד

פלטפורמה עסקית הפועלת לפיתוח והעצמה חברתית, סביבתית וכלכלית.

זאת, תוך יצירת ערך מיטבי ומשותף לכל בעלי העניין.

Our service

שירות שלנו

מודל בו כלל הגופים הפועלים
במצפה רמון פועלים באופן משולב בעבור רווחתם של כלל התושבים .

עיר עתיד מצפה רמון

 

העירוניות הנוכחית היא עירוניות שלא מסתכלת על האדם שחי בתוכה ובעצם הבדידות, הלחץ והחרדה משגשגים בה, זאת בעוד האוכלוסייה העירונית רק הולכת וגדלה ככל שהזמן עובר.

בעוד מספר שנים, יהיו בישראל אלפי אנשים ללא יכולת להגיע אל דיור בר השגה הולם וראוי עלתה בנו המחשבה שבעזרת הכלים ועשייה נכונים נוכל להגיע לפתרון חברתי וקהילתי תוך שיפור הכלכלה הירוקה והמקומית.

כמה מילים עלינו

 

פלטפורמה עסקית שמטרתה להוביל פרויקטים על פי תפיסת הקיימות המתפתחת בכל העולם, והמשלבת בין צרכי האדם, הקהילה, הכלכלה והסביבה.

אנו מיישמים גישה שיתופית והוליסטית בקנה מידה שכונתי לתכנון קהילה מקיימת וזאת בעזרת צוות מתחומים שונים ויזמים עם חזון משותף התחלנו להפוך חלום למציאות ועכשיו נשאר גם לכם להתחבר ולהצטרף אל החזון.

עושים זאת ביחד!

 

הרעיון הוא ליזום ולפתח עירוניות בת קיימא ע"י יצירת סינרגיה של כל בעלי העניין.

מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנחנו יוצרים מעגל שבו כל הגורמים המעורבים כמו: הרשות העירונית, היזמים , ספקי הקיימות והקהילה אוחזים ידיים ויוצרים תוך כדי שיתוף פעולה, פיתוח עסקים מקומיים ויצירת מקומות עבודה, מגדילים את היצע הדיור תוך שיפור הסביבה.

שיתופי פעולה