מרכז לחדשנות
עירונית

Mitzpe Ramon

מרכז ליזום קיימות וחדשנות עירונית מצפה רמון

מרכז לימודי שיהווה מוקד תשתית של קשרים וידע לכל בעלי העניין במרחב הקיימות העירונית. בעלי העניין יכולים להיות: רשויות עירוניות, משרדי ממשלה רלוונטיים, מגזר עסקי- ספקים, יזמים עתידיים של עירוניות בת קיימא, הקהילה עצמה ועוד.

המטרה של המרכז הוא להיות מרכז של ידע מוביל בארץ ובעולם בנושא הקיימות ועירונית שיחבר בין התיאוריה להוצאה לפועל.

Hub

מעבדה עיר עתיד

לפיתוח חדשנות ועירוניות בת קיימא.
תחומים :

אירוע פעם אחד בשנה:

עיר העתיד  ( מצפה רמון )