התחדשות עירונית /
מודל קולקטיב אימפקט

The purpose of the project

מטרת המיזם:

בניית מודל כלכלי יישומי חדשני ליזום התחדשות עירונית בת קיימא במצפה רמון ככלי לחוזק חברתי ,פיתוח כלכלי וסביבתי על ידי מודל קולקטיב אימפקט שמייצר שיתוף פעולה בין כל מחזיקי העניין המעורבים : רשות עירונית , קהילה ,משרדי ממשלה ,מגזר עסקי, מגזר שלישי, משקיעים ועוד....

 

תהליכי התחדשות עירוניים בארץ ובעולם נמצאים בתהליך האצה מתמיד. הצורך המחייב למצוא פתרון דיור לאוכלוסייה הגדלה ובמקביל לחזק פיזית וחברתית את השכונות הוותיקות בערים הבהיר שהתחדשות עירונית היא לא רק הזדמנות לחידוש פניהן של הערים ופתרון לבעיות דיור, אלא גם הזדמנות חד פעמית למציאת פתרונות הוליסטיים בני- קיימא.

Collective Impact Model

מודל קולקטיב אימפקט

לצורך יישום התוכנית אנו נעשה שימוש במתודולוגיות שיתופיות מגוונות. התפיסה שלאורה נבנית התוכנית היא תפיסת "קולקטיב אימפקט".

התהליך מבוסס על גישה חדשנית שלפיה לצורך פתרון בעיה חברתית מורכבת נדרשת הסכמה, מחויבות, פעולה והערכה משותפת של גורמים ממגזרים שונים. הגישה טוענת כי פתרון בעיות חברתיות מורכבות אינו אפשרי בפעילותו של ארגון אחד, ולכן יש צורך בשיתוף פעולה בעל מאפיינים ייחודיים ולטווח ארוך. השותפים ביוזמה להשפעה קולקטיבית מסכמים על מהות הבעיה, פועלים בתחום מומחיותם אך מתוך תיאום מתמשך, תוך שימוש במערכת מדדים משותפת למדידת השפעתם.

Edit

מטרות המודל -חברתי

Edit

מטרות המודל -כלכלי

Edit

מטרות המודל -סביבתי

Contact Us

ועד או דייר

אם אתם רוצים להוביל של התחדשות עירונית בבניין /שכונה  ולקחת חלק בשיפור ופיתוח עירוני נשמח אם תוכלו להשאיר פרטים שלכם ונחזור אליכם בהמשך .